Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Minh Thắm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenminhtham
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Liệt
Quận/huyện Quận Thanh Xuân
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 34 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3565 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20165 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này